Please wait
טוען...

נא להוסיף עד 5 תמונות, קבצי וידאו או שמע (מקסימום: 30mb כל אחת) כדי לסייע להסביר את הבעיה.

העלאת תמונות, קטעי וידאו או שמע יכול לעזור כדי להבהיר את הנושא, פירושה שתיפתר שלך מוקדם יותר

הנכס פנוי

. אתה עומד להעלות בעיה כנגד נכס ריק לחץ כאן כדי להעלות נושא מטעם הכובש על נכס כבוש

*למשל חניה הגבלות או גישה מוגבלת בשביל טנדרים

או